Wie kan een aanvraag doen?

De bijdrageplichtige binnen de gebiedsomschrijving binnenstad Drachten 

De bijdrageplichtige, individu, met een activiteit/investering die het algemeen belang dient; De ondernemersvereniging, die als representatief wordt aangewezen (thans alleen: Vereniging H&I).

Terug naar veelgestelde vragen