Veelgestelde vragen en antwoorden

Heeft u vragen over de SOCD of wilt u meer te weten komen? Kijk dan in onze meeste gestelde vragen en antwoord rubriek.

 1. Wie kan een aanvraag doen?

  De bijdrageplichtige binnen de gebiedsomschrijving binnenstad Drachten De bijdrageplichtige, individu, met een activiteit/investering die het alg... Lees het hele antwoord

 2. Hoeveel subsidie?

  Een door het SOCD toegekende bijdrage uit het budget is nooit groter dan 25% van de totale begroting van de activiteiten. Lees het hele antwoord

 3. Voor welke datum moet de aanvraag binnen zijn?

  Aanvragen voor activiteiten die plaatsvinden in het komende jaar moeten worden ingediend uiterlijk 31 augustus van het voorafgaande jaar. Lees het hele antwoord

 4. Welk gebied heeft betrekking op de subsidie aanvraag?

  Gebiedsomschrijving binnenstad Drachten zoals opgenomen onder het tabje gebiedsomschrijving werking SOCD op onze website. (linkje naar de zone) Lees het hele antwoord

 5. Wie organiseert de activiteiten?

  De aanvrager organiseert de activiteiten mits wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden. Lees het hele antwoord

 6. Wat moet er ingediend worden?

  In hoofdzaak een aanvraagformulier, begroting en de vragenlijst. Lees het hele antwoord

 7. Wanneer kunnen de activiteiten aanvangen?

  Wanneer de aanvraag is goedgekeurd en het besluit is ontvangen. Lees het hele antwoord

 8. Wanneer kunnen de nota’s worden ingediend?

  Nadat de activiteiten hebben plaats gevonden. Lees het hele antwoord

 9. Is een voorschot mogelijk?

  Een bevoorschotting behoort tot de mogelijkheden als de aanvraag via H & I is ingediend tot een max van 60% van de begrote kosten van de acti... Lees het hele antwoord

 10. Moet het project worden afgemeld?

    Ja, aanvrager is verplicht de afronding van het project zo spoedig mogelijk te melden aan het bestuur van de Stichting SOCD SODC, doch ni... Lees het hele antwoord

 11. Is het mogelijk om tijdens het lopende jaar alsnog een aanvraag in te dienen?

  Ja, er bestaat een mogelijkheid dat het bestuur op basis van actualliteit bij uitzondering de activiteit honoreert met een subsidie. Lees het hele antwoord