Agenda 2019

Hieronder vindt u alle evenementen, activiteiten, workshops en vergaderingen van Stichting Ondernemersfonds Drachten. Indien vragen en of suggesties/opmerkingen zijn welke u graag kenbaar wilt maken aan het bestuur, kunt u deze voor de bestuursvergadering zenden naar info@scod.nl. Indien deze punten minimaal een week voorde vergadering zijn ingediend zal uw vraag of suggesties/opmerking in de bestuursvergadering als ingekomen stuk in de agenda worden opgenomen en behandeld.

De vergaderdata zijn als volgt over 2019 verdeeld: 29 maart, 20 april, 8 juni, 19 september en 19 oktober.